Chakra healing

Chakra  healing

Jeg arbejder i min klinik med biokinesiologien, der handler om at skabe healing via chakra. Ved en kinesiologi behandling, tester jeg også ind i chakraerne for at finde ubalancer.

Der er mange forskellige måder at arbejde med chakra på, man kender dem i forhold til chakra meditation, men de går meget længere tilbage, de gamle mystikere fra før Kristus arbejdede med de 7 himler, som er det samme som de 7 chakra. Deraf kommer udtrykket, at være i den 7 himmel, som er krone chakra. Det er et område på toppen af dit hoved.

Det er John Barton, der har udviklet biokinesiologien, siden 1980 beskæftigede han sig med kinesiologien og med at teste og udvikle metoder, der kan skabe et bedre helbred.

chakra healing

Jeg  tager også afsæt i Jarle Tamsen bog, kurser og viden om Biokinesiologi og Chakra, da han har været studerende ved John Barton og jeg har taget størstedelen af min uddannelse ved Jarle Tamsen.

Chakra er betegnelsen for energiområder langs kroppens midtlinje, på indisk betyder ordet ”hjul” I Indien har man i flere tusind år inden for yoga og filosofien opereret med disse chakra, som et bevidsthedsfelt i mennesket. Hvori livskraften opfanges, videresendes og skaber liv på forskellig bevidsthedsniveauer.

Ubalancer eller blokeringer i chakasystemes energistrøm, kan ud fra dette synspunkt forsage ubalancer, sygdom, smerte eller lidelse.

Idet chakra systemet kan anskues som et kort over bevidstheden.

Der findes 7 store, 21 mellemstore og 49 små. Jeg arbejder primært med de  7 store og 3 mellemstore.

Systemet kan sammenlignes med hormonkirtlerne, ligesom kirtlerne, der er i stand til at meddele den fysiske krop, hvad der skal ske, således fungerer chakrasystemet  også. Den fysiske krop, hormonkirtlerne og chakrasystemet påvirker gensidigt hinanden.

Underaktivitet i et chakra vil sige, at der er blokeret ved indgangen, så der ikke kommer noget energi ind udefra. Energien vil derfor blive sendt tilbage, hvor den kom fra.

Overaktivitet i et chakra vil sige, at der ikke strømmer nok energi ud af chakraet og der er blokeret ved udgangen.

En energiophobning vil dermed sætte et for stort pres på de områder, der modtager energien fra chakraet. Begge dele vil give personen følelsesmæssige kriser og problematikker.

Herved opstår en ny måde at se sygdommen på, nemlig som energi forstoppelse.

Man giver ikke nok videre eller man tager ikke nok imod.

Ved anvendelse af euforiserende stoffer, eller andet der skaber ubalancer,  eller ved forkert og forceret anvendelse af åndedrætsteknikker, kan de beskyttende væv mellem chakraerne beskadiges. Dette kan være meget vanskeligt at reparere igen og personen vil som regel opleve frygt eller angst.

Der foregår mere kommunikation mellem chakraerne, hvilket man kan tage hensyn til, under behandlingen og forståelsen af mennesket.

De 7 chakra er:

Krone chakra toppen af hovedet

Åndelig vilje, syntesedannelse, sublimeret kundalini, universet.

Funktion: At lade den universelle kraft og vilje råde uden, at man selv forsøger at spille “Vorherre”, energifordeling til det fysiske plan.

Ubalance: Depression, fanatisme, (ikke følge sin sjæls vej), vise en kærlighed andre ikke altid forstår

Sygdomme: Hormonkirtler, nervesystem, mistet bevidsthed, fanatisme, epilepsi.

Pineal punktet midt mellem øjenbrynene 

Personlighed syntese- fantasi

Sygdomme der kan være forbundet med pinealchakraet: Ører- øjne-, menstruationsproblemer eller hormonproblemer af alle slags.

Hals chakra midt på halsen

Mentalt- tænkende kommunikation

Ubalance: Perfektionisme, kritisk over for andre/sig selv, ukonkret, bange for sin egen kraft, selvhøjtidelighed, aggressiv, frygt for at miste kontrollen, opgivelse, manglende tilgivelse, fordomme

Sygdomme: I bindevæv, stofskifte, bronkier, svælg, bihuler, allergi, udmattelse, astma, hysteri, munddiarré, skulder- og halsproblemer. TMJ (klik lyde)

Største udfordring: At leve mere spontant / At finde sandheden om sig selv i stedet for hos andre.

Hjerte chakra midt på brystbenet

Kærlighed, høj buddhistisk kærlighed

Sjælsbevidsthed, samvittighed og fri vilje, sublimeret følelsesliv som medfølelse.

Funktion: At lære at vise andre og sig selv, at modtage kærlighed og opmærksomhed.

Ubalance: Manglende tilgivelse, offer, ofre sig for en forkert sag.

Sygdomme: Immunforsvar, kredsløb og hjerte, astma, luftvejssygdomme, eksem.

Største udfordring: At søge helheden og handle herudfra.

Solar Plexus chakra  

Kraft, kærlighed lav – astral – Følelser, selvbevidsthed og forhold til andre, gensidighed, hensigt

Funktion: Kontakt med omverdenen. Udvikling af egoet, selvstændigheden og individualiteten. Aktivitet, sensitivitet i forhold til følelser, subjektivitet, at kommunikere følelser, at fungere som rensningsanlæg for alle energier, der findes under mellemgulvet.

Ubalance: Storhedsvanvid, svag selvfølelse, afhængighed, skal bekræftes, trang til at dominere andre, bitterhed, blokerede følelser, give sin magt til andre, besættelse, ubevidste motiver, manglende identitet, dømme rigtigt/forkert, kamp, spejling, være autoritet / gøre andre til autoritet.

Sygdomme: I fordøjelsesorganer, betændelse, fordøjelsessystemet og slimhinder, nervesystemet, allergier, influenza, anoreksi og bulimi, cancer.

Hara chakra

Seksualitet

Funktion: Formering, kreativitet og leg, styrer sexuel energi

Ubalance: Misbrug af sexuel energi, forringet selvagtelse, bedrevidende, medlidenhed med sig selv, fattigdoms bevidsthed, manglende evne til at håndtere forretningsverdenen, dømmende, præstationsangst, forpligtelse.

Sygdomme: Nyre, lammelser, gigt, senilitet, bugmuskler, tyndtarm, sexproblemer.

Rod Chakra 

Overlevelse

Kamp – fysisk – Krop, forhold til det materielle, overlevelse, altings prøvesten, jordforbindelse, modstand skal overvindes

Funktion: Selvopholdelsesdrift og livsvilje, påvirker den mentale koordinering og kontrollerer nervesystemet, styrer menneskets fysiske behov.

Ubalance: Personlig grådighed, mistænksomhed, mangel på tryghed, selvmordstilbøjeligheder, selvdestruktiv, sentimentalitet, mental arrogance, manglende proportionssans, svigte sin livsopgave, for lidt eller for meget identitet

Sygdomme: Fødder, ben, blære, kredsløb (kuldefornemmelse), lændesmerter, åreknuder, tarm- og benproblemer.

Buddha siger:

”Hvis du møder mig på din vej, er du gået forkert”

Så går du i min stråle eller jeg går i din.

Du skal finde din egen vej og din egen bevidsthed.

Vores stråle indeholder repetitioner af alt, hvad vi tidligere har oplevet eller udført”

 

Alternativ behandling Kerteminde

Giv mig et kald