Esoterisk kinesiologi

Er du som menneske klar til at arbejde med dig selv på en anden måde?

Syn på universet.

Dette paradigme bygger på nogle forudsætninger, at der er en Gud i universet, at der findes en kraft i universet, der er større end alt andet. En energi. Det intelligente univers.

Gud er summen af alle love og energier, der styres af disse love. Der er en tiltrækningskræft, der skaber vores virkelighed, den udfolder sig gennem kærlighed, projektioner og karmaloven, og at vores handlinger vender tilbage til os selv.

Mennesket er opbygget af sin sjæl, et mentalt, et emotionelt og et fysisk legeme.

Hvert menneske har sit eget verdensbilleder, der rummer deres egen virkelighed, det der er sandt for et menneske, behøver ikke også at være sandt for et andet menneske.

Syn på energi.

Kinesiologi tager oftest udgangspunkt i at arbejde med din  overenergier, da det er der problemet er opstået.

Esoterisk kinesiologi arbejder ud fra, at menneskets krop styres af den medfødte intelligens, der er forbundet med den universelle intelligens som styres af universelle principper. Vi antager, at det enkelte menneske er koblet sammen med den universelle intelligens gennem nervesystemet og et energisystem, som benævnes ”Meridianer”. Se meridianer.

Menneskets legemer.

Mennesket består af 4 legemer:

  1. Det fysiske legeme er kroppen, og det er der, at de groveste vibrationer er.
  2. Æterlegemet er en kopi af kroppen, det består inderst af helhedsauraen, der indeholder vitalitet og chakrasystemet. Strækker sig 2-5 cm ud fra kroppen.
  3. Astrallegemet bærer følelser og lidenskab. Strækker sig 5-10 cm ud fra kroppen.
  4. Mentallegemet er inddelt i 2 det lavere og det højere. Det lavere indeholder vores tanker, holdning, meninger og trossystem. Det højere indeholder vores sjæl, ideer og årsagslegemet.

Følelseslegemet.

Følelseslegemet transporterer informationer fra yderverdenen ind i vores indre natur og derfor kan vi kalde følelser for spejle på andres virkelighed, og følelser er altid knyttet til andres virkelighed.

Følelser kan inddeles i 2 reaktionsfølelser og primærfølelser, reaktionsfølelserne er angst, bekymring, jalousi, vrede og sorg. Disse følelser er oftest lettest at mærke. Dette er overlevelsesfølelser, man oplever dem som overlevelsesstrategi. Vi dømmer verden som forkert/rigtig eller uretfærdig/retfærdig.

I situationer hvor reaktionsfølelsen er styrende, der mister man sig selv, man overtager andres følelser ubevidst og leve følelsen for andre, man giver dermed sin energi til andre, man lægger låg på de dybere følelser for at overleve, men man forstår ikke den anden.

Primærfølelserne eller kernefølelsen den dybere følelse, den mærker vi under reaktionsfølelsen, som et spejl på den andens virkelighed, hvis vi reagere neutralt, så har man selv stået i situationen og bærer smerter i sig, som en erfaring, det vil med andre ord sige, at du mærker følelsen uden at tage den personligt, derved er den et spejl på den andens virkelighed og du ved, hvordan den anden har det. Du kan derved føle empati og forståelse for den anden. Du kan møde det andet menneske i hjertet.

Hvis du mærker følelsen og tager den personligt, så er der noget, du ikke selv har fået bearbejdet.

Den måde du behandler andre på, således er du også imod dig selv (og omvendt).

Det sjælelige.

I sjælen findes vores jeg-identitet, det betyder, at mennesket er unikt. Sjælen gør mennesket individuelt, og derfor også adskilt i forhold til verden og andre mennesker. Sjælen fødes man med og den fødes uskyldig og indeholder alle de evner og kvaliteter som man har til rådighed. De positive og stærke sider findes i sjælen, det kan f.eks. være kærlighed, balance, visdom, intuition osv. Sjælen bevarer essensen af personlighedens erfaringer fra liv til liv, med andre ord mennesket bevarer sine livsoplevelser i den kerne, vi kalder sjælen og tager det med sig fra liv til liv.

Når vi er i kontakt med sjælen, er vi i balance, man udstråler glæde, overskud og harmoni.

Mennesket har fået en fri vilje, og den er forbundet til ansvarlighedsprincippet, det er noget personligt, som mennesket bliver konfronteret med liv efter liv. Det hænger sammen med karma, dette betyder, at ens handlinger i dette liv og i tidligere liv bestemmer, hvad man genfødes med – ”alt vender tilbage til dig selv”. I religiøs sammenhæng siges det som ”Gør mod andre, som du gerne vil have andre gør mod dig.”

 Hvis mennesket ønsker at forstå sin sygdom og heale sig selv er det vigtigt at arbejde med ansvarlighedsprincippet. Det betyder 2 ting:

  • Mennesket skal acceptere virkeligheden og leve uden at dømme om noget er retfærdigt eller uretfærdigt, stole på, at universet ved besked, intet sker tilfældigt, der er en mening med tingende. Mennesket kan lære at leve på en måde, der gør, at man ikke tager livet personligt, med negative følelser og reaktionsmønstre, når der sker noget i livet, men tilegne sig en holdning: ”Hvad skal jeg lære i situationen?”
  • Menneskets sygdomme er forbundet til genetiske koder, som er nedarvet gennem generationerne. Mennesket må forstå, at vi bærer alle sygdomskimene i os til at udvikle alle sygdomme, det er vores egen handlinger eller ”uansvarlige ” handlinger, der er med til at trigge sygdomskoderne, og gør, at vi udvikler den smerte eller sygdom, som vi skal lære af. For at heale os selv, skal vi tage ansvar både for vores handlinger, men også for vores tanker, på den måde kan vi helbrede os selv og ”undgå” sygdomme.

Mennesket må forstå, at ingen smerte eller sygdom er tilfældigt, det er ordnet efter et bestemt system. Når vi erkender dette, kan vi tage skæbnen i egne hænder og heale os selv, der sker en forølsning af traumet.

Beskrivelse af miasme/ generationstraumer.

Kinesiologen arbejde med 5 store grundlæggende sygdomme, alle andre sygdomme er fortyndinger fra de 5 store.

De 5 sygdomme fungerer som spilleregler, det er genetiske koder, nedarvede sygdomme, generationstraumer.

TB miasme tuberkulose-miasmet
Det aktiveres, når vi forfalder til meget for idealisme.

  • Går for meget ind i den indre verden. Eller
  • Forfalder for meget til det materialistiske, ligger for meget vægt på det ydre.

Cancer miasme
Det er grundlæggende betændelse I kroppen, som er provokeres fordi mennesket manipulerer andre med følelser eller selv lader sig manipulere af andres følelser. F.eks. skyld eller vrede.

Syfilis miasme
Er en undertrykkelsens sygdom skabt af f.eks. overgreb i fysisk adfærd, men også i talens og tankens verden. Overgreb, voldtægt og forkert udnyttelse af Jeg-kraften over for svagere individer.

Psoria miasme
Er sygdommen spedalskhed hvor kødet falder fra knoglerne, fordi mennesket forfalder til ufølsomhed – ligegyldighed over for sig selv (apati) eller ligegyldighed over for andre, man bliver kold og uempatisk, eller ligegyldighed over for helheden, man vil ikke følge universelle love og principper.

Asuras miasme
Er de nye sygdomme, der skyldes misbrug af sjælens energi over for svagere individer.

Det skaber sygdomme i sindet, hvor mennesket fratages evnen til at tænke og være bevidst om sig selv og andre. F.eks. Alzheimer, demens, depression eller udbrændthed.

Vi er alle bærer af disse koder, disse aspekter er de mest grundlæggende årsager til enhver sygdom og smerte, og er kodet i vores gener, så alle mennesker er bærere af disse sygdomsaspekter, de er givet videre fra tidligere generationer og de gives videre til kommende generationer, man kan trigge sygdomsgenerne ved en bevidst eller ubevidst adfærd, som beskrevet ovenfor. De skal ikke forstås som en straf, men mere som en beskyttelse, miasmet anvendes til at stoppe os, men det er også med til at udvikle os.

I mødet med klienten eller det andet menneske vil der på energiplan ske en påvirkning, vi påvirker hinandens energi med vores tanker og handlinger, hvis vi tænker negative tanker om andre, vil det forstærke det negative energifelt og energien vil gå tabt, man kommer til at betale for det, man støtter. Hvis man arbejder mod helheden, vil man få medgang, men hvis man arbejder egocentreret, vil arbejdet koste energi, hvis egoet bliver for stærkt uden man forholder sig til helheden, vil det især hæmme Solar plexus, men arbejder man både i tanke og handling for helheden, så handler man fra hjertet og det vil blive beriget.

Et hvert udviklingstrin har sin proces og udviklingen må ikke forceres.

Det er vigtigt at man som behandler ikke har ambitioner på klientens vejen, at man arbejder og tester neutralt, men man skal også have empati, kunne følelsesinvolvering og kunne kommunikere det ud, der bliver testet frem, så det giver mening for klienten.

Klienten kommer med sin virkelighed, sine smerter, sygdomme eller symptomer, så det overordnede mål med behandlingen er at finde koden til, hvad der ligger bag, synliggøre det ubevidste for klienten, finde den viden, forståelse og erkendelse, der skal til for at åbne op for klientens selvhealing. Hvis klienten er åben for det, er det vigtigt at skabe et rum i hjertet hvor klienten kan føle sig roligt, fredfyldt og lettet, hvor ens eget lys indefra vil styrke tanker, følelser og handlinger, samtidig med, at man lever et almindeligt aktivt liv. De vil sige, at kan vi skabe 2 forskellige verdener, den ene hvor vi med hjertet kommunikerer med Gud og sjælen, og hvor vi i den anden verden kommunikerer med andre mennesker, men det kræver at vi lever efter lysets love.

Esoterisk
Se også metasundhed

Alternativ behandling Kerteminde

Call Now ButtonGiv mig et kald