Hvad er muskeltesten

Kinesiologi som alternativ behandlingsform.

Hvad kan kinesiologien som andre alternative behandlingsformer ikke kan?

Kropsafbalancering Touch for Health (TFH) betyder sundhed gennem berøring. Kropsafbalancering er en hjælp til mennesker, der har lyst til at arbejde med sig selv eller andre for at skabe en udvikling. Det vigtigste arbejdsredskab er vores hænder, vores følelser og kroppen. Det kinesiologien kan, er ved behandlingen forholder man sig både til sygdommen, symptomerne og ubalancerne, men der arbejdes også med energierne, overenergien og den dybere årsag, det følelsesmæssige, tankerne og handlingerne, der er årsagerne til problemerne.  Derved adskiller kinesiologien sig fra andre behandlingsformer. Også det at anvende muskeltest som biofeedback er fundamentalt forskelligt fra andre systemer, muskeltesten er fundamentet i kinesiologien.

Muskeltest.

Muskeltesten anvendes i forholdet mellem dig og behandleren, den tillid der skabes i situationen, er meget vigtig, fordi muskeltest og healing er med til at skabe forandringer, der virker både på det fysiske, psykiske, mentale og åndelige plan.

Muskeltesten foregår på den måde at der lægges et lille tryk på klientens arm eller ben, kinesiologen kommunikere med klienten gennem en muskel. Musklen afspejler forskellen mellem en “en flydende energi” og en “blokeret ” energi. Muskeltesten giver feed-back fra kroppen, psyken og energisystemet.

Billede Line Eskestad

Jeg er som behandler lydhørt over for, hvad det er du kommer med og ønsker behandling for, og tage udgangspunkt heri. Det er således vigtigt at være bevidst om, at der arbejdes ud fra, hvad der er i højeste prioritet for dig.

TFH arbejder vi med menneskets energisystem, der blandt andet afspejles i muskelsystemet. Ved testen af musklerne kan man afsløre energiubalancer/blokeringer, der kan opløses gennem forskellige massageteknikker og afstressningsteknikker. Når energien strømmer frit i kroppen igen, skabes en selvhealingsproces. TFH er en stærk behandlingsform både til selvhealing, men den kan også anvendes forebyggende, fordi energisystemet lang tid før et symptom opstår kan afsløre den energetiske ubalance, der så kan behandles.

Læs mere om muskeltesten

Vil du selv lære muskeltesten? – se mit 6 timers kursus i Jan. 2022

Alternativ behandling Kerteminde

Call Now ButtonGiv mig et kald