Meridiansystemet

Meridiansystemet som kinesiologien anvender kommer fra akupunkturlæren. Systemet består af 10 ”organ-meridianer” 2 ”funktions-meridianer” og 2 ”midtlinje-meridianer”.

Vores ”elektricitet” eller vores livsenergi kalder man i østen for Prana.  I Kina for Chi og i Japan for Ki.

Når vi tester tallet for energien i medianbanesystemet, ser vi det som et udtryk for det generelle energiniveau, som er til stede i kroppen.

Vi tolker 100% som værende optimalt og en tilstand, som kroppen sjældent vil være i medmindre mennesket er meget opmærksomt på at anvende sin energi til højere formål, eller sagt på en anden måde at kunne transformere det egoorientrérede til også at tjene det kollektive aspekt i livet.

En lav energi vil vi tolker som en manglende evne til at kunne forny sin energi ved at leve ud fra universelle fastlagte principper, som er gældende for menneskeheden.

Meridianbane energien kan beskrives som livsenergien, den er den indre og ydre ressource som du har mulighed for at bruge lige nu. Tallet bliver mindre ved fysisk, psykisk sygdom eller når du bryder universelle principper eller anvender din energi egoistisk.

Der arbejdes ud fra 5 elementloven, årsagen til sygdom findes gennem testning, hvor der arbejdes ud fra loven om de 5 elementer.

De 5 energiformer, tilstandsformer – har et indbyrdes forhold til hinanden, som kan udtrykkes i bestemte regler og love.

Loven stammer fra Kina og kan føres tilbage til 5000 år F.Kr. Den kinesiske visdom bygger på en viden og forståelse der igen udtrykkes i bestemte livsprincipper, som energien følger.

De 5 energiformer har et indbyrdes forhold til hinanden, det følger bestemte regler og love, de er tæt forbundet med hinanden, hvert element kontrollerer og bliver kontrolleret af de øvrige elementer.

Tolkning af energitallet:

00-30%:  Tilstand er fastfrosset eller låst.

30-45%:   Kronisk sygdom, træt, depressiv, du har svært ved at se på sig selv eller mærke sig selv.

45-70%:   Angst, opgivende, håbløshed, samt underdrivelse af sine tankers betydning.

70-80%:   Fungerer godt nok, men du kan være ubevidst om dit medansvar for situationer.

80-100%: Årvågen, levende, glad, energisk, du er i balance.

Overenergien.

Overenergien er for kinesiologen den mest værdifulde oplysning om meridiansystemet, fordi den angiver ”proppen i systemet” – det primære problem, som skal løses først.

Der arbejdes ud fra 5 elementloven, og årsagen til den ubalance, som sygdommen/smerten er et fysisk udtryk for.

Gennem muskeltestning findes overenergien og det psykiske aspekt, der er involveret i netop denne persons liv.

Æterlegemet eller energilegemet er en kopi af kroppen, den består inderst af helbredsauraen vores vitalitet den indeholder chakrasystemet og den strækker sig 2-5 cm ud fra kroppen.

Æterlegmet har ikke en bevidsthed, det videre giver information fra de indre planer hjerne og fra det fysiske legeme.

Æterlegemets natur.

Indeholder chakrasystemet.

Har samme form som det fysiske legeme og gennemtrænger det. Støbeform for det fysiske ved at det griber ind både i de fysiske celler og organiserer de fysiske celler.

Meget aktivt i barndommen skaber vitalitet og der sker en kraftig opbygning at det fysiske. Aftager med årene.

Planteprincippet i mennesket findes her.

Strækker sig 2-5 cm ud fra kroppen.

Æterlegemet danner kraftcentre, der består af kraftlinier, de krydser hinanden i et fint net.

Når man i akupunkturen anvender nåle, så er det i disse kraftpunkter akupunktøren arbejder.

I kinesiologien bruger vi ligeledes disse punkter, som på næsten magisk vis kan få energien til at flyde igen i meridiansystemet. Vi kalder punkter for NL-punkter eller Lymfatiske stimulationspunkter. I kinesiologien er systemet ordnet således, at man tester 14 hovedmuskler eller 42 muskler og hvis en muskel er ”svag”, kan den rettes op ved disse punkter, hvorved energien igen flyder optimalt i systemet. Klientens fornemmelse vil oftest være en lettelse og at smerten helt eller delvis forsvinder i en periode, hvorfor det også er vigtigt at arbejde med årsager til de fysisk og energimæssige ubalancer.

De 7 store chakra ligger der hvor 21 kraftlinier møder hinanden. Det danner meridianbanesystemet.

21 mindre chakra dannes hvor 14 kraftlinier mødes.

49 små chakra dannes hvor 7 kraftlinier mødes.

Apukunkturpunkter kaldes mindre centrer.

I kinesiologien er det ofte når håndmodellen anvendes, at det er chakra eller akupunkturpunkter der testes frem.

Æterlegemet leverer energien til kroppens aktiviteter og forvandlingen af tanker. Dens funktion er at skabe forbindelse mellem de indre planer (sjælen og personligheden) og kroppen (den ydre verden).

Tanker som vi ønsker at bringe til udførelse vil således skulle transformeres i æterlegemet for at blive udlevet gennem kroppen. Hvis vi tænker en tanke, som ikke udleves så ligges der beslag på æterlegemets kapacitet og derved skaber det ”forstoppelse”. Det vil blokere for nye tankers adgang til den fysiske verden. Arbejdet både fysisk eller åndeligt, kan kun lykkes, hvis man både arbejder med løsningen og handler. Der skal arbejdes med det og trænes for at kunne opnå højere åndelig udvikling. Enten skal en tanke stoppes, ellers er det bedre at leve den ud, tanke der tænkes skal udleves: ”Det er værre at tænke på at synde, end at gøre det.

Buddha siger: Kan du gøre noget ved det? Hvis ja så gør det, hvis nej så acceptere det ellers vil din følelse for det du ikke kan acceptere være den der skaber smerten.

Symptomer: Træthed, fremmedgørelse, følelsen af at skulle forene det umulige. Der er 100% forbindelse mellem indre og ydre verden gennem æterlegemet.

Modstand mod at heale sig selv.

Når klienten oplever at healingsprocessen er gået i stå og ingen bedring sker, så er der en modstand, der er skjult i underbevidstheden. Klienten har modstand mod at heale sig selv. Sjælen har magt til at kontrollere og helbrede kroppen, mens kroppen har magt til at lukke sjælen ned med primitive forsvarsmekanismer, indtil erfaring og indsigt kan udløse udvikling.

Energispild.

Spildenergien er udtryk for en ubevidst adfærd, hvor vi ved projektioner med andre ord lever du andres følelser, eller bærer på andres følelser, du har taget ansvar for andre, det kan være misbrug af magt, overbeskyttelse, du fanges ind af andres sorte magi. Energispild er det du ikke omsætter til kærlighed. Hænger ofte sammen med betændelsesfokus.

Blændværk modkræfter.

Modkræfter er det der modarbejder os, det er det ubevidste, det er kræfter der går i mod at arbejde mod lyset, men det arbejder på en måde alligevel i lysets tjeneste, fordi modstanden gør os mere bevidste og selvbevidste.

Det er spildenergi, som vi sender ind i blændværkspuljen, det er det, der ikke bliver anvendt til udvikling. Ubevidst er det løgnen eller illusionen vi støtter i livet. Den sorte magi eller det ubevidste skal eksistere her på jorden, det er med til at uddanne, det er lysets hjælper, mørket ville ikke eksistere, hvis ikke der fandtes lys, og lyset ville ikke eksister, hvis ikke der fandtes mørke.

Mennesket har ofte i tidligere liv eller i dette liv været udsat for traumer, der har medført at vi har mistet troen på kærligheden, troen på livet, lyset, universet og Gud. Vi tror på at Gud har svigtet os, men egentlig har vi svigtet os selv og derved også svigtet Gud.

Modkræfter holder fremskridt og udvikling tilbage og opretholder negativ tankeform, indtil individet har indset sin egen begrænset tankegang og er villig til at forlade den. Modstanden hjælper med til at skabe udviklingen.

At være kritisk.

Ved at være kritisk spilder vi vores energi, din energi stjæles fra dig, du mister din rummelighed, du stiller krav til andre, du dømmer andre, du bliver bedreviden på andres vejen, du ønsker noget for andre, du bliver afhængelig af andre og går i offerrollen.

Vi stiller krav til andre i tanken, som de ikke kan eller ikke vil leve op til.

Den kritiske følelse styre det fællesmenneskelige tankefelt, vores lille tanke forstærker det negative tankefelt, det påvirker dig selv og andre.

Men det kan også være positivt, når vi bruger evnen til at vurdere noget, eller reflektere over en tanke eller en handling, som vi ikke har forstået. På den måde kan kritisk være med til at skabe en udvikling, men det kræver, at vi ser gennem situationen, finde virkeligheden og gør det uden at dømme, vi skal forstå de principper der styrer situationen. Når man finder løsningen, vil det opleves som noget positivt.

Se også Esoterisk kinesiologi.

Alternativ behandling Kerteminde

Call Now ButtonGiv mig et kald