Metasundhed traume forløsning

Når sygdom viser sig som smerte, tænker vi,  det er sygdommens begyndelse, men kimen blev lagt på et tidligere tidspunkt ved et konfliktchok, et traume.

Metasundhed er udviklet af den tyske læge Dr. Ryke G. Hamers teori.

Ryke G. Hamer

Kinesiologen vil altid tage udgangspunkt i dine  symptomer, smerter og fysiske tilstand samt at lytte til din  sygdomshistorie, det rummer en guldgrube af informationer, og det er ofte her, at den dybere årsag til at kunne forstå problemerne kan findes.

Disse baggrunde for smerter i kroppen er senest sat i system – helt videnskabeligt – af Professor og Dr. Hamer.

Når et menneske bliver sygt, får en smerte eller et ubehag, så har den moderne videnskaben egentlig allerede påvist en sammenhæng mellem psyke, krop og sygdom (smerteområde).

Den tyske professor Dr. Hamer har gennem sin årelange og minutiøse forskning skabt et helt ny verdensbillede, som videnskaben har ”godkendt”. Eller som der ikke videnskabeligt kan argumenteres imod.

Kinesiologien kan bruges til at stille spørgsmålene:

  1. Hvorfor indtræder dette traume chok i menneskers liv?
  2. Hvornår startede den oprindelige hændelse, som gentager sig og gentager sig?
  3. Hvilken tanker og følelser – livskonflikter afspejler traumet?
  4. Hvilke metoder at anvendes til at overkomme ubalancer

Når alle disse oplysninger er kommet frem, vil personen oftest genkende det i sit eget liv, og hvordan det har gentaget sig – måske hele livet.

Man kan være født med traumer fra tidligere generationer, som er undertrykt, giver en bevidsthed, mennesket har selv skabt det for at beskytte sig, indtil universet, omgivelserne og man selv er klar til at forløse traumet.

Der skal være 100% viden, forståelse, og erkendelse så situationen giver mening, mennesket skal udvikle de evner, der gør, at man ikke kan såres igen. Traumet forløses når det giver mening for det enkelte menneske.

Læge  Dr. Ryke G. Hamers teorier er baseret på personlige erfaringer.

Han havde en søn der blev skudt ved et attentat og 6 måneder efter sønnens død, udviklet han testikel cancer og hans hustru udviklede også cancer.

På den baggrund begyndte han at undersøge om andre cancerpatienter også havde været udsat for en chokerende oplevelse inden de udviklet cancer.

Hamer tog udgangspunkt i kvinder med æggestokkecancer, da kvinder ofte er mere sensitive over for de følelsesmæssige lag i bevidstheden. Det vidste sig, at når mennesket får en fysisk smerter, er det kroppen, der fortæller dig, at der er noget galt, men sygdommen er startet langt tidligere, begyndelsen er opstået med et konfliktchok eller et traumechok, det har lageret sig i kroppen i ens celler. En hver sygdom begynder med et konfliktchok i metasundheden kaldes det en UDIN. Det chok som mennesket opleves kan måles i hjernen via skanninger og frekvensforandringer, hjernen styrer og har forbindelse til hele kroppen og derfor bliver traumechokket registeret af hele kroppen. De organer der er forbundet til området i hjernen, vil blive udsat for ændringer i forhold til informationer og vil reagere anderledes. Den følelsesmæssige reaktion vil også påvirke hormonsystemet og immunforsvaret, men den fysiske reaktion vil først opstå senere, når den bliver trigget.

U står for uventet

D står for dramatisk

I står for isolation

N står for nul strategi

Modstand mod systemet.

Dr. Hammers system for Metasundheden beskriver, at alle smerter og sygdomme i kroppen har en årsag ift. at mennesket har oplevet noget traumatisk i fortiden, og han beskriver de psykiske, følelsesmæssige og mentale tilstande, der ligger bag ethvert fysisk væv i kroppen.

Lægevidenskaben har haft modstand mod dette system, men udtaler nu, at teorien om at enhver sygdom lige fra forkølelse til cancer ser ud til altid at kunne føres tilbage til et traumechok, hvor patienten har undertrykt følelser, der ikke er blevet bearbejdet. Dette kan traume forløses.

Historisk perspektiv.

Efter at have opdaget denne forbindelse, begyndte Dr. Hamer at undersøge de bagvedliggende fakta for forskellige kræftpatienter. Efter 20 års research, havde han interviewet mere end 30.000 patienter og derefter var det muligt for ham, at fastslå at alvorlige sygdomme begynder med et konfliktchok, som vi er totalt uforberedte på.
Sygdommene som konfliktchokket leder til, er på ingen måde en fejl fra naturens side, som det vil være det mest fristende at tro på – de har alle et biologisk meningsfuldt formål. Moder Natur, har designet programmer og principper med det mål at hjælpe individet eller gruppen til at overleve.

Teorien er velundersøgt med 20.000 casestudier, valideret med CT (computere aksialtomografi eller CAT scan) et billede af kroppens bløde væv, der indeholder overbevisende beviser, noget helt nyt inden for standard medicinsk praksis.

Siden 1997 er 31.000 casestudier indgået i Hamer research. Alle (uden undtagelse) udviser samme mønster ift. sygdomsudvikling.  Der er efterfølgende andre lignende undersøgelser, der er blevet gennemført af europæiske institutioner, bl.a. i 1998 ved universitetet i Trnava, Slovakiet.

UDIN

Konfliktchokket kan være en ny UDIN, eller det kan reaktivere en gammel UDIN, det kan også være fra tidligere liv, alle mennesker har UDIN´er, man får ikke en sygdom uden, at man har en UDIN, der er noget der trigger den. Triggere kan være stress, håbløshed, at man ikke får løst et problem.

Alle sygdomme eller smerter begynder med et konfliktchok en UDIN, men kroppen bliver først healet, når traumet erkendes. Sygdommen eller smerter fortæller os, at der er noget vi skal lære, og smertens område og følelse og konsekvenser vil angive arten af læring, som er forbundet til tanke, følelse og handling.

Alternativ behandling Kerteminde

Call Now ButtonGiv mig et kald